Fritidsområdet Hästskon

2024-02-19

Trivselregler för stugägare och gäster

Fritidsområdet Hästskon Ekonomisk Förening 

 

  • Vi har ingen vaktmästare på området vilket innebär att varje stugägare ansvarar för att det är rent och snyggt kring respektive stuga.

 

  • Vi har hushållsnära sortering på Hästskon och i Halmstad kommun ska du sortera ditt matavfall i speciella gröna påsar. Du hämtar de gröna påsarna i matbutiker eller på någon av återvinningsstationerna. I den gröna påsen lägger du ditt matavfall, allt som blir över på skärbrädan efter att du tillagat maten och allt som finns kvar på tallriken efter att du har ätit den. Den gröna påsen slängs i avsedda gröna sopptunnor intill containern. Övrigt brännbart hushållsavfall paketeras i påsar och slängs i avsedd container. Glas, tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar och övriga grovsopor skall av respektive stugägare sorteras och transporteras till återvinningscentral. Inga sopor får lämnas utanför containern/tunnor avsedda för matavfall.

         

  • Gräsavfall läggs i avsedda soptunnor intill containern. Grövre trädgårdsavfall skall lämnas

          till återvinningscentral. Gräs- och trädgårdsavfall får inte slängas på kommunens mark.

          Inget gräs eller trädgårdsavfall får lämnas utanför containern/tunnor avsedda för gräs.

 

  • Bilar skall parkeras så att framkomligheten inte äventyras. Vi parkerar inte på Hagöstign, framför övernattningsstugan eller vid sopcontainern.

 

  • Tvättstugan och duschutrymmet lämnar vi i städat skick.

 

  • Vid hyra av övernattningsstugan är det den som hyrt stugan som ansvarar att den är städad efter den lämnats.

 

  • Husdjur får vi ta med till stugan. När vi rastar djuren så ser vi till att de gör sina behov utanför vårt stugområde. Det är varje stugägares skyldighet att se till att grannar ej störs av eventuella husdjur. Lämna inte heller djuren ensamma i eller utanför stugan under längre period på sommaren.

 

  • Från midsommar och fram till 2:a veckan i augusti så får större utvändiga reparationer eller      nybyggnationer ej utföras. Mindre utvändigt snickeriarbete under kortare tid får efter samråd  med närmaste grannar utföras. Föreligger osäkerhet så ta kontakt med styrelsen innan ev. arbete påbörjas.

 

  • Om aktiviteter som kan uppfattas som störande skall utföras så skall detta ske först efter samråd med berörda grannar.

 

 

Styrelsen

Halmstad 2024-02-19

2015

2014

Här hittar du information som är tillgänglig för medlemmar

Utredning från Halmstad kommun om stranderosionen. Logga in och läs mer under Övrigt.

Läs gärna om facebook-gruppen:

Övriga länkar