Fritidsområdet Hästskon

Styrelsen

 

Befattning                        Namn                                   Email-adress                                    Telefonnummer

Styrelseordförande         Matz Gustafsson                matzgustafsson@gmail.com          070-825 63 35     

Vice ordförande               Eija Almlöw                        eijaalmlow@hotmail.com

Kassör                              Petra Månsson                   petrakarlsson77@hotmail.com

Sekreterare                      Mats Bjarnemar                  mbjarnemar@gmail.com

Teknisk rådgivare            Lars Persson                      lasse@lpplat.se

Styrelsesuppleanter        Carina Nilsson                   carinan@hotmail.se

                                          Mikael Fires                        mikael_fries@hotmail.com

                                          Jörgen Titusson                jorgentitusson@gmail.com

                                                                                   

 

Revisorer

 

Revisor                             Kerstin Jacobsson och Lars-Erik Andersson

Revisorsuppleant            Owe Björk

 

Valberedning                     

                                          Bengt Thudén

                                          Arne Järderland

Valberedning             Bengt Thudé

Festkommitté                   

                                          Stugorna 69,71,73,75 och 77

                                          Jan-Olof Svensson är sammankallande

Övriga länkar