Fritidsområdet Hästskon

 Allmän information om Fritidsområdet Hästskon

 

Länk till Hästskons Facebookgrupp

 Allmän information om Fritidsområdet Hästskon

 

Länk till Hästskons Facebookgrupp

 

Mejladress till styrelsen: styrelsen@fritidsomradethastskon.se

 

Med anledning av att det finns vildsvin på Östra Stranden har vi, för att skydda vårt område, satt upp elstängsel runt vårt område.

 

Vi måste sortera matavfall/förpakningar/hushållssoppor och trädgårdsavfall

 

Från 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall och senast 2027 ska kommunerna erbjuda fastighetsnära sortering av pappersförpackningar, plast, glas, metall och tidningar. Vi har därför skaffat 4:a nya kärl för matavfall. Matavfallet ska sorteras och slängas i gröna påsar som Halmstad kommun tillhandahåller via de vanligaste livsmedelsaffärerna. Kärlen för matavfall är bruna och uppmärkta. Hushållssopor slängs i containen men pappersförpackningar, glas, plast, metall och tidningar ska sorteras och sängas på kommunens återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation från finns på Sommarvägen. Östra stranden och Ica Maxi, högskolan. Styrelsen jobbar med att planera en bra och funktionell sopphanteringsplats utifrån våra behov och den nya lagen. Det är förbjudet att slänga eller kompostera trädgårdsavfall i skogarna runt vårt område och vi fortsätter att ha kvar kärlen för trädgårdsavfall som är gröna.

 

OBS! Inget glas, metall, plast  och tidninger får slängas i vår sopcontainer!

 

 

Övrig information

 

Lördag den 23 mars 2024 klockan 10.00 sätter vi på vattnet till stugorna. 

Styrelsen uppmanar alla att se till att huvudkranen till stugan är stängd för att minimera risken för vattenskador. Stugägaren ansvarar själv för att huvudkranen till stugan är stäng när vattnet sätts på.  

 

Fredag den 1 november stänger vi av vattnet till stugorna.

Vid tömmning av vattnet ska man låta huvudkranen till stugan vara öppen så att allt vatten kan rinna ut ur ledningarna för att minimera risken för köldskador på ledningarna under vintern. Säkerställ att den är stängd när vattenet sätts på. 

 

Tvättstuga och dusch öppnas den 6 april och stängs den 28 september 2024

 

Årsmöte

Årets årsmöte planeras att genomföras söndagen den 23 juni 2024 klockan 10.00 i "Ladan" på stugområdet Knipan.

 

Festkommittén för 2024:

Festkommittén består av stugorna 69, 71, 73, 75 och 77. Sammankallande är Jan-Olof Svensson stuga 69.

 

Midsommarfirande

Föreningens midsommarfirande planeras att genomföras på ett traditionsenligt sätt.

rna

Städdagar 2024

Städningen av vårt gemensamma område kommer att genomföras vid sex tillfällen under ledning av någon medlem i styrelsen eller av den utsedd person. De sex tillfällena är:

 

Lördag den 6 april

Lördagden 4 maj

lördag den 1 juni

lördag den 6 juli

Lördag den  31 augusti

Lördag den 28 september

 

Vid samtliga tillfällen är det samling vid ”mittförrådet” kl.09.00. Varje städtillfälle varar i minst 4 timmar och alla stugägare är skyldiga att delta vid minst ett tillfälle. Det är stugägarens ansvar att se till att bli avprickad på listan efter fullgjord arbetsdag. Arbetsdagen avslutas med fika/korvgrillning. Efter överenskommelse med ansvarig arbetsledare från styrelsen kan man få utföra arbetsuppgift vid annat tillfälle.

 

Stugägare som uteblir från städningen debiteras avgift med 800 kr.

 

Information om val av TV/bredband 

Klicka på länken Halmstad stadsnät nedan så får ni information om Halmstad stadsnät och vilka TV/bredband leverantörer ni kan välja.

Vid frågor kontakta styrelsen                                                                                         

Mail: styrelsen@fritidsomradethastskon.se

Skicka meddelande till styrelsen

Namn *
E-post *
Meddelande *