Fritidsområdet Hästskon

 

Stugorna på Östra Stranden, en kort historia

 

Badlivet på Östra stranden började ganska tidigt på 1900-talet och utvecklades parallellt med Tylösand. Det blev alltmer vanligt med strandbad istället för att bada i kallbadhuset.  I början var Östra stranden en självklar badplats för dem som bodde öster om Nissan. Familjer från innerstaden promenerade ut till Östra stranden med barn och matsäck. I början av 1920-talet gick det att ta buss från Stora torg. För barnfamiljerna var den långgrunda stranden trygg och drunkningstillbuden var mycket få. De första stugorna eller badhytterna började också växa upp då.  

 

De första stugorna som byggdes i Strandskatans norra del byggdes av välbeställda Halmstadborgare. Under 1930-talet byggdes kolonistugorna i kvarteren Måsen, Knipan och Svanen. Många utgjordes av gamla stugor som flyttades från området Strandskatan. Dessa stugor byggdes och ägdes vanligen av Halmstadbor från arbetarstadsdelarna på Öster.

Semesterlagen från 1938, som till att börja med stadgade två veckors semester, aktualiserade för gemene man att satsa på en egen liten stuga vid kusten.

 

Under 1930- talet utökades även badstugebebyggelsen åt söder (nuvarande Viggen och Snäppan). Någon kvartersindelning fanns ej vid denna tid utan bebyggelsen var sammanhängande i hela dynområdet. 1931 biföll stadens drätselkammare föreningen Östra Strandens begäran att dra fram en vattenledning till strandområdet med villkor att stugägarna själva ombesörjde grävningen och betalade en avgift on 25 kronor per år.

 

Under 1930-talet upptäckte smålänningaran Östra Stranden. och på helgerna gick badtåg från Jönköping mot kusten. Några årtionden senare trängdes F-bilarna på Nissastigen med samma mål. För att skilja agnarna från vetet ställde halmstad-killarna

frågan "vad kommer efter trettionio?" till misstänkta rivaler. Blev svartet "Fötti!" hängde smockan i luften.

 

Strandens traditionella centrum är korsningen mellan Västervallsvägen och Badvägen. Här ligger Hotell Östra Stranden, före detta Konsumbaren, i typisk funkisstil och mitt emot ligger det gamla Badkontoret i en äldre villa.

 

På 1940-talet tillkom flera stugor, ofta ägda av smålänningar. Elektrifiering av området påbörjades också vid denna tid.

 

Vid den första stadsplanens upprättande år 1951 fanns på Östra stranden ca 90 enskilda villafastigheter, över 300 kolonistugor, ca 150 s k masonit-tält samt i dynområdet ca 600 badstugor. Dynstugeområdena Strandskaten, Viggen och snäppan stramades upp. Ett nytt stugområde, Hästskon, byggdes 1951 i söder intill reservatet. 1959-61 byggdes de stora campingområdena Gatehus och Hagön.

 

1985 kunde stugområdet Hästskon installera toalett och man fick fick tillstånd att bygga till en köksdel. Snart fick man även tillstånd att bygga ett inglasad uterum. 

 

Under sommarmånaderna besöker omkring 100.000 människor Östra stranden för att njuta av sommarlivet, solen och de salta baden vid den långgrunda stranden. 

2018-05-30

Övriga länkar